BẢN TẬP HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 3 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

01/11/2017

Toàn bộ 5 tập Bản tập hợp kết quả giải quyết, trả lời Kiến nghị của cử tri Gửi tới kỳ họp thứ Ba – Quốc hội khóa XIV.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Các bài viết khác