BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 3 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

27/10/2017

Ngày 24 tháng 10 năm 2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Theo Báo cáo, thông qua 1.570 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận, tổng hợp 2.868 kiến nghị cử tri gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổng hợp, phân loại các kiến nghị trùng nội dung, các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, còn 2.458 kiến nghị đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết (giảm so với kỳ báo cáo trước).

Chi tiết Báo cáo tại đây.

Ban Dân nguyện

Các bài viết khác