ĐỀ CƯƠNG TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 228/1999/NQ-UBTVQH10; NGHỊ QUYẾT SỐ 694/2008/NQ-UBTVQH12; NGHỊ QUYẾT SÔ 759/2014/NQ-UBTVQH13

01/08/2017

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBTVQH14 ngày 20/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10; nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12; Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBTVQH14 ngày 20/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi đến Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Ban Dân nguyện trân trọng kính đề nghị:
1 - Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố báo cáo tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết:
- Nghị quyết số 759 (theo Đề cương số 01 gửi kèm)
- Nghị quyết số 228 (theo Đề cương số 04 gửi kèm)
2 - Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 759 (theo  Đề cương số 03 gửi kèm)
Các Báo cáo xin gửi về Ban Dân nguyện qua Vụ Dân nguyện, địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 080.48604 – 0913562658 (đ/c Nguyễn Ngọc Hùng); Email: hungnn@qh.gov.vn trước ngày 20/8/2017.
Xin trân trọng cảm ơn./.