Ban Dân nguyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014

31/12/2014

Chiều 30/12, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015”. Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện chủ trì Hội nghị. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo Báo cáo kết quả công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 được trình bày tại Hội nghị. Ban Dân nguyện đã chủ động thực hiện tốt việc tiếp công dân với kết quả 7.742 lượt người về 1.376 vụ việc. Trong đó có 1.042 vụ việc khiếu nại, 175 vụ việc tố cáo và 159 vụ việc kiến nghị phản ánh… Ngoài ra, công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được triển khai thường xuyên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, trong năm 2015, Ban Dân nguyện tập trung thực hiện tốt hơn nữa các công việc được giao; chủ động trong việc tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư thuộc trách nhiệm của Ban; đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư của công dân thuộc trách nhiệm của mình.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn ghi nhận và hoan nghênh những kết quả mà Ban Dân nguyện đã đạt được trong năm vừa qua; đồng thời nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban đặt ra trong năm 2015.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để Ban Dân nguyện làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân; đặc biệt, là việc giám sát giải quyết các đơn, thư khiếu nại của cử tri trên cả nước.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Trưởng Ban Dân nguyện cảm ơn sự lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao thường xuyên của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị đã tạo điều kiện để Ban Dân nguyện hoàn thành nhiệm vụ được giao; cũng như tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu trong Hội nghị để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban Dân nguyện trong năm 2015.

(Cổng thông tin điện tử)