BAN DÂN NGUYỆN – NHỮNG DẤU ẤN NĂM 2017

15/02/2018

Được Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao nhiệm vụ giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nỗ lực không ngừng, tự đổi mới trong tư duy và hành động, góp phần quan trọng việc thúc đẩy các cơ quan của Chính phủ làm tốt hơn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài... Hành động đó, dấu ấn đó đã trở thành điểm nhấn mạnh mẽ, là cơ sở, là nền tảng củng cố vững chắc trước những nhiệm vụ mới mà Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao phó trong năm 2018.

Bản tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIV

15/11/2017

Toàn bộ 1301 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIV

Bản tập hợp kết quả giải quyết, trả lời Kiến nghị của cử tri Gửi tới kỳ họp thứ Ba – Quốc hội khóa XIV

01/11/2017

Toàn bộ 5 tập Bản tập hợp kết quả giải quyết, trả lời Kiến nghị của cử tri Gửi tới kỳ họp thứ Ba – Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (từ 16/8/2016 đến 15/8/2017)

27/10/2017

Căn cứ Nghị quyết số 235/NQ-UBTVQH14, ngày 25/8/2016 về chương trình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) năm 2017 và Kế hoạch số 30/KH-UBTVQH14 ngày 07/10/2016 của UBTVQH về triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và UBTVQH năm 2017, UBTVQH báo cáo các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo gửi đến Quốc hội trong kỳ báo cáo.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

27/10/2017

Ngày 24 tháng 10 năm 2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Theo Báo cáo, thông qua 1.570 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận, tổng hợp 2.868 kiến nghị cử tri gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổng hợp, phân loại các kiến nghị trùng nội dung, các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, còn 2.458 kiến nghị đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết (giảm so với kỳ báo cáo trước).

Đề cương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10; nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12; Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13

01/08/2017

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBTVQH14 ngày 20/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10; nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12; Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13

586 KIẾN NGHỊ CỬ TRI TẬP HỢP QUA TXCT SAU KỲ HỌP THỨ 3

21/07/2017

Toàn bộ 1615 kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội thông qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 và 586 kiến nghị cử tri kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội thông qua tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 được đăng trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội tại địa chỉ: https://quochoi.vn/bandannguyen và Hệ thống E-office của Văn phòng Quốc hội tại thư mục: Thông báo VPQH/Công tác dân nguyện

TÀI LIỆU TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN

11/07/2017

Tải các Đề cương báo cáo và Biểu thống kê phục vụ việc tổng kết Nghị quyết liên tịch 525 tại file đính kèm

94% kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ

13/06/2017

Sáng 13/6, Quốc hội bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung giám sát đối với những vụ việc cụ thể, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện tốt hơn công tác dân nguyện 

17/02/2017

Năm 2016 là năm chuyển giao giữa nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Do vậy, có sự thay đổi nhiều về nhân sự trong các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung và Ban Dân nguyện nói riêng, đồng thời có sự chuyển giao công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao,… đặc biệt, kể từ ngày 01/07/2016 khi Nghị quyết số 1156/2016/UBTVQH13 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Dân nguyện (Nghị quyết 1156) có hiệu lực thì khối lượng công việc của Ban tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Quốc hội, đặc biệt là của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách Ban, sự đoàn kết nhất trí của tập thể Lãnh đạo Ban, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức của Vụ tham mưu, giúp việc nên trong kết quả công tác Ban Dân nguyện đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ

Các tin đã đưa: