KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

12/11/2018

Thực hiện Nghị quyết số 412/2017/NQ-UBTVQH14 ngày 24/7/2017 của UBTVQH, Ban Dân nguyện đã phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực UBTVQH giám sát các bộ, ngành giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5; đồng thời phối hợp với 63 Đoàn ĐBQH xem xét, đánh giá thực tiễn việc giải quyết kiến nghị tại địa phương, nơi cử tri có kiến nghị...

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

15/10/2018

Sáng ngày 15/10, tại Hà Nội, Ban Dân nguyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV. Phó Trưởng Ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương chủ trì Hội nghị

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

29/09/2018

Tại buổi làm việc với các bộ, ngành để xem xét các dự thảo Báo các chuẩn bị trình UBTVQH ngày 28/9, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, tình hình khiếu nại, tố cáo đang có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ các năm trước, nhất là tại một số địa phương có tốc độ phát triển kinh tế-xã hội cao.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BAN DÂN NGUYỆN LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH XEM XÉT CÁC DỰ THẢO BÁO CÁO CHUẨN BỊ TRÌNH UBTVQH

28/09/2018

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Ban Dân nguyện đã tổ chức phiên họp làm việc với các bộ, ngành để xem xét các dự thảo Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội khóa XIV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.

BAN DÂN NGUYỆN LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH XEM XÉT CÁC DỰ THẢO BÁO CÁO CHUẨN BỊ TRÌNH UBTVQH

28/09/2018

Sáng ngày 28/9, tại Hà Nội, Ban Dân nguyện đã tổ chức phiên họp làm việc với các bộ, ngành để xem xét các dự thảo Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội khóa XIV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ ĐƠN THƯ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN QUỐC HỘI

01/08/2018

Tại Hội nghị đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân nguyện của quốc hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW do Ban Dân nguyện tổ chức ngày 31/7, nhiều đại biểu đánh giá, công tác nghiên cứu, xử lý đơn, thư của cử tri gửi đến quốc hội ngày càng được tăng cường.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIV

25/05/2018

Thực hiện Nghị quyết số 412/2017/NQ-UBTVQH14 ngày 24/7/2017, giao Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Dân nguyện tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Ban Dân nguyện đã phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội giám sát các bộ, ngành, địa phương giải quyết các kiến nghị của cử tri; đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trong giám sát là một điểm mới góp phần nâng cao chất lượng và tính thực tiễn trong kết quả giám sát.

TẬP HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI QUỐC HỘI KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHOÁ XIV.

22/05/2018

Bản tập hợp kết quả giải quyết, trả lời Kiến nghị của cử tri Gửi tới kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV.

BẢN TẬP HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

09/05/2018

Bản tập hợp kết quả giải quyết, trả lời Kiến nghị của cử tri Gửi tới kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV.

BAN DÂN NGUYỆN – NHỮNG DẤU ẤN NĂM 2017

15/02/2018

Được Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao nhiệm vụ giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nỗ lực không ngừng, tự đổi mới trong tư duy và hành động, góp phần quan trọng việc thúc đẩy các cơ quan của Chính phủ làm tốt hơn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài... Hành động đó, dấu ấn đó đã trở thành điểm nhấn mạnh mẽ, là cơ sở, là nền tảng củng cố vững chắc trước những nhiệm vụ mới mà Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao phó trong năm 2018.

Các tin đã đưa: