PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HUỲNH NGỌC SƠN DỰ HỘI NGHỊ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN

20/12/2013

Ngày 20 - 21.12, tại Nghệ An, Ban Dân nguyện - UBTVQH tổ chức Hội nghị Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện. Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền chủ trì Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn tới dự.

Cùng dự có Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH...

Năm 2013, công tác tiếp công dân tiếp tục được tổ chức và duy trì thường xuyên, tạo điều kiện để công dân phản ánh ý kiến, kiến nghị với QH, các cơ quan của QH. Việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan được đẩy mạnh và đi vào nền nếp. Nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được giải quyết cụ thể, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với QH, các cơ quan của QH, cơ quan của UBTVQH, các Đoàn ĐBQH và ĐBQH. Công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả tích cực, được cử tri đánh giá cao. Ban Dân nguyện đã giúp UBTVQH tiến hành nghiên cứu, sửa đổi Nghị quyết liên tịch số 525 của UBTVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của ĐBQH; đồng thời đang tiến hành sửa đổi Nghị quyết số 228 và Nghị quyết số 694 của UBTVQH về việc ĐBQH, Đoàn ĐBQH, các cơ quan của QH, của UBTVQH trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân...

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Tuy nhiên, trong năm qua, hiệu quả của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn thấp, số lượng đơn thư nhiều nhưng chủ yếu mới thực hiện việc chuyển đơn, còn việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết còn nhiều bất cập, kết quả giải quyết chưa được kiểm tra, theo dõi đầy đủ. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri còn thiếu cụ thể dẫn đến tình trạng kiến nghị hoặc khiếu nại, khiếu kiện nhiều lần. Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri còn chung chung, thiếu phân tích, đánh giá, làm rõ trách nhiệm. Công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri có nơi, có lúc còn hình thức, khuôn mẫu, chưa thực sự phát huy được hiệu quả, chưa thực sự lắng nghe, nắm bắt được nguyện vọng, mong muốn của cử tri.

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị tập trung vào: đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 525; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân; những nội dung của dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phối hợp xử lý đơn, thư của công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, của Đoàn ĐBQH và ĐBQH; mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan của QH, các cơ quan của UBTVQH, các Đoàn ĐBQH, ĐBQH và các cơ quan tổ chức hữu quan trong công tác dân nguyện; các điều kiện bảo đảm để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện.

(Theo Đại biểu Nhân dân)