Tra cứu thông tin kiến nghị cử tri
Tìm kiếm
 

Kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV thuộc lĩnh vực Bộ Khoa học và Công nghệ

Gửi bởi: Kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV thuộc lĩnh vực Bộ Khoa học và Công nghệ   

Kỳ họp: Quốc hội Khóa XIV    Kỳ họp thứ 2   

Trả lời:

STT

Nội dung

Địa phương

 

Đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển KH&CN; tiếp tục ban hành các chính sách đầu tư tăng cường tiềm lực cho các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Hải Dương

 

Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần nâng cao hiệu quả công tác thẩm định trong chuyển giao công nghệ nhằm tránh tiếp nhận công nghệ lạc hậu của nước ngoài. Cử tri đề nghị cần tạo điều kiện để ứng dụng các phát minh, sáng chế khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng mối quan hệ giữa nhà khoa học với người nông dân trong phát minh, sáng chế trong thời gian tới.

TP Hồ Chí Minh

 

File đính kèm: