BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Thực hiện Nghị quyết số 412/2017/NQ-UBTVQH14 ngày 24/7/2017, giao Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Dân nguyện tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Ban Dân nguyện đã phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội giám sát các bộ, ngành, địa phương giải quyết các kiến nghị của cử tri; đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trong giám sát là một điểm mới góp phần nâng cao chất lượng và tính thực tiễn trong kết quả giám sát.