BAN DÂN NGUYỆN: NIỀM TIN VÀ KỲ VỌNG

Là cơ quan được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao nhiệm vụ giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, Ban Dân nguyện đã nỗ lực không ngừng, góp phần quan trọng thúc đẩy các cơ quan của Chính phủ làm tốt hơn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhân dịp năm mới, cùng nhìn lại những dấu ấn mà Ban Dân nguyện đã đạt được trong năm 2018 cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.

 

NÂNG CAO HƠN NỮA HIỆU QUẢ TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ

Tại buổi làm việc với các bộ, ngành để xem xét các dự thảo Báo các trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào cuối tháng 9 vừa qua, Phó Trưởng Ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương cho biết, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư thời gian qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo...