BAN DÂN NGUYỆN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ GIÁM SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN THU HỒI ĐẤT

Ngày 28/7, tại thành phố Cần Thơ tiếp tục diễn ra phiên thứ 2 hội nghị chuyên đề về "Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội" do Ban Dân nguyện phối hợp với Viện KAS (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức. Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình chủ trì hội nghị.