PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 13/8, tại Tp. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Trung tâm Bồi dưỡng dân cử - Ban Công tác đại biểu, tổ chức hội nghị tập huấn về “Phân tích chính sách và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động”. Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Đặng Xuân Phương và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi đồng chủ trì Hội nghị.