ĐOÀN CÔNG TÁC BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NĂM 2020

15/07/2020

Ngày 14/7, Đoàn giám sát của Ban Tổ chức TƯ do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) dẫn đầu có buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc giám sát chuyên đề công tác cán bộ năm 2020.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức TƯ, BTV Tỉnh uỷ đã kịp thời ban hành các văn bản, quy chế, quy định về công tác cán bộ, trong đó quy định về tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý để làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ.

Công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử được BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thận trọng và chặt chẽ, bảo đảm thực hiện đúng quy định. Cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm và luân chuyển có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, phát huy được năng lực, sở trường công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Việc nắm tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như việc xem xét giải quyết những vướng mắc, kiến nghị phục vụ công tác tổ chức, cán bộ được kịp thời, góp phần ổn định tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Trung ương sớm ban hành quy định về tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện để địa phương làm căn cứ pháp lý sắp xếp, tinh giản bộ máy; quy định thống nhất tiêu chuẩn chức danh đối với lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; thống nhất việc giao quản lý biên chế; tiếp tục thực hiện việc tăng số lượng Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện để thực hiện công tác luân chuyển cán bộ; đẩy mạnh thực hiện chính sách đầu tư và ưu đãi để phát triển quỹ nhà ở, đất ở cho cán bộ, công chức thuê, mua.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; các khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển dụng cán bộ; công tác quản lý hồ sơ cán bộ.

Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bắc Ninh đạt được trong công tác cán bộ, Đoàn giám sát của Ban Tổ chức TƯ đề nghị BTV Tỉnh ủy quan tâm hơn nữa đến công tác đào tao, bồi dưỡng cán bộ và quản lý hồ sơ cán bộ sau bổ nhiệm, luân chuyển. Đặc biệt là kiên quyết không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn chính trị vào cấp ủy nhiệm kỳ tới. Đối với những kiến nghị của BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh, đoàn sẽ tiếp thu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, giải quyết./.

(Theo Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Bắc Ninh)