HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VỀ QUỐC HỘI DÀNH CHO ỨNG CỬ VIÊN LẦN ĐẦU TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Ngày 4- 8/7, tại Tp. Hải Phòng, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 giới thiệu về Quốc hội dành cho ứng cử viên lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội. Đây là Hội nghị nhằm bảo đảm các đại biểu được chuẩn bị một cách tốt nhất cho việc tham gia các hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIV sắp tới. Trước đó, vào ngày 21/6 vừa qua, Hội nghị lần thứ nhất đã được tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.