HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN LẦN 5

Ngày 12/10, tại Tp. Kon Tum, Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phối hợp với HĐND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần 5 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với chủ đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri”.

 

HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC TỈNH, THÀNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ 5

Ngày 19/10/2018, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 5 nhiệm kỳ 2016 – 2021 với chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp của Hội đồng nhân dân về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo”.

 

HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU VỀ QUỐC HỘI DÀNH CHO ỨNG CỬ VIÊN LẦN ĐẦU TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Ngày 4- 8/7, tại Tp. Hải Phòng, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 giới thiệu về Quốc hội dành cho ứng cử viên lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội. Đây là Hội nghị nhằm bảo đảm các đại biểu được chuẩn bị một cách tốt nhất cho việc tham gia các hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIV sắp tới. Trước đó, vào ngày 21/6 vừa qua, Hội nghị lần thứ nhất đã được tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.