Tạo điều kiện cho người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 14/8, thảo luận dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND), một số ý kiến cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi cho người tự ứng cử, nhưng cần sàng lọc và người tự ứng cử phải kê khai tài sản.

 

Vai trò của Ban Công tác đại biểu giúp việc UBTVQH hướng dẫn, giám sát hoạt động HĐND

Trong những năm qua, đặc biệt là từ ngày thành lập Ban Công tác đại biểu 17.3.2003 đến nay, Ban Công tác đại biểu đã giúp UBTVQH hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND, hướng dẫn đã được thực hiện với hiệu quả cao, thể hiện qua việc HĐND các tỉnh, thành phố đã thực hiện đúng hướng dẫn, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên các nội dung như sau:

 

Quốc hội sẽ có Tổng thư ký

Theo Dự thảo luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), sắp tới, sẽ có chức danh Tổng thư ký QH. Đây là người đứng đầu Văn phòng QH, thay thế cho chức danh Chủ nhiệm VPQH và trưởng đoàn thư ký kỳ họp hiện nay.