HĐND các địa phương bầu các chức danh lãnh đạo

18/06/2011

Ngày 16/6, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Hà Nam, Cần Thơ, Quảng Bình, Bắc Ninh và thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) đã họp kỳ thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam đã bầu ông Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII; bầu ông Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và bầu 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 5 thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp cũng đã bầu thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm 3 thành viên, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân gồm 25 thành viên.

100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thành ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; ông Phạm Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và ông Nguyễn Hoàng Vân làm Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố.

Kỳ họp cũng đã bầu chọn ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố; ông Lê Hùng Dũng, Thường vụ Thành uỷ và các ông Võ Thành Thống, Đào Anh Dũng và bà Võ Thị Hồng Ánh đều là Thành uỷ viên đồng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Hội đồng Nhân dân cũng đã bầu 6 thành viên Ủy ban Nhân dân, bầu các chức danh phụ trách các Ban của Hội đồng Nhân dân (mỗi ban 9 thành viên) và bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân thành phố.

100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã bỏ phiếu bầu ông Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc sở Y tế làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Võ Minh Doang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng làm Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu cũng đã bầu ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã bầu 5 người làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, gồm các ông: Từ Hồng Sơn, Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Xuân, Trần Thuynh và Nguyễn Văn Sơn.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVII đã bầu các ông Nguyễn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Huy Tính, làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Đối với các chức danh Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ông Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu lại giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Lương Thành, Ngô Vĩnh Kiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp kỳ thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), bà Nguyễn Thị Kim Loan, Bí thư thành ủy Hưng Yên được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên khoá 20, nhiệm kỳ 2011-2016; ông Đỗ Xuân Tuyên, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Bá Cường tiếp tục tái cử chức danh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Các ông Nguyễn Văn Thơ và Nguyễn Trung Thành được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Ngày 16/6, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bầu các ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tái cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Cao tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp còn tiến hành bầu đủ các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016./.

 

(http://www.vietnamplus.vn/)

In bài viết   Đóng lại