MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 04 PHÁP LỆNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

22/12/2018

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch với 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Sáng ngày 22/12, tiếp tục nội dung chương trình phiên họp thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Tại phiên họp, trình bày báo cáo thẩm tra pháp lệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế nhất trí việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có liên quan, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng với Luật Quy hoạch từ  ngày 01/01/2019...

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch với 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu mở đầu phiên họp

Đại diện các Bộ, ngành tham dự phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra pháp lệnh

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đánh giá cao báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và nhất trí việc ban hành Pháp lệnh

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch với 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận nội dung phiên họp

Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác