ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA 04 NGHỊ QUYẾT VỀ THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC TỈNH BẮC NINH, HÒA BÌNH, BÌNH ĐỊNH VÀ ĐẮK NÔNG

12/01/2021

Sáng ngày 12/01/2021, tại Phiên họp thứ 52, sau khi nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra về việc thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Hòa Bình, Bình Định và Đắk Nông, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết về vấn đề này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, sau khi nghe Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và giải trình thêm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất hồ sơ của các Đề án đều đáp ứng tiêu chuẩn, quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết về thành lập thị trấn Cát Tiến, thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; thành lập phường Quỳnh Lâm, phường Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; thành lập 05 phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Đắk Nông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, hiệu lực của 04 Nghị quyết từ 01/02/2021 để phục vụ tốt cho công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong thời gian tới; Đề nghị của Chính phủ và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về tạm dừng việc thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ tháng 02/2021 đến khi tổ chức xong công tác bầu cử cũng được đa số thành viên Ủy ban Thường vụ tán thành. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ủy ban Pháp luật và Bộ Nội vụ hoàn chỉnh các Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu Quyết thông qua các Nghị quyết về việc thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Hòa Bình, Bình Định và Đắk Nông.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, sau khi thành lập thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 02 thị trấn. Tỉnh Bình Định có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố; 159 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 116 xã, 32 phường và 11 thị trấn.  

Theo Nghị Quyết về việc thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có 05 phương được thành lập gồm: phường Hương Mạc trên cơ sở toàn bộ 5,58 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 19.576 người của xã Hương Mạc; phường Phù Chẩn trên cơ sở toàn bộ 5,98 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 19.656 người của xã Phù Chẩn; phường Phù Khê trên cơ sở toàn bộ 3,47 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.703 người của xã Phù Khê; phường Tam Sơn trên cơ sở toàn bộ 8,45 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.279 người của xã Tam Sơn; phường Tương Giang trên cơ sở toàn bộ 5,66 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.811 người của xã Tương Giang. Như vậy, sau khi thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn có 12 phường. Tỉnh Bắc Ninh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 89 xã, 31 phường và 06 thị trấn.

Nghị Quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình quyết nghị thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Cụ thể: Thành lập phường Quỳnh Lâm trên cơ sở toàn bộ 9,15 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.855 người của xã Sủ Ngòi. Thành lập phường Trung Minh trên cơ sở toàn bộ 14,57 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.071 người của xã Trung Minh. Sau khi thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 phường và 07 xã. Tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện và 01 thành phố; 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 129 xã, 12 phường và 10 thị trấn.

Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Đắk Nông, quyết nghị:

Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Cụ thể: Điều chỉnh 2,56 km2 diện tích tự nhiên của xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil vào xã Cư Knia, huyện Cư Jút. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cư Jút và huyện Đắk Mil gồm: Xã Cư Knia, huyện Cư Jút có 32,16 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.805 người. Xã Cư Knia giáp các xã Đắk Drông, Nam Dong, Trúc Sơn và huyện Đắk Mil. Xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil có 90,82 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.564 người. Xã Đắk R’la giáp các xã Đắk Gằn, Đắk Lao, Đắk N’Drót, Đức Mạnh, Long Sơn; huyện Krông Nô và huyện Cư Jút. Huyện Cư Jút có 723,26 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 92.464 người; có 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 xã và 01 thị trấn. Huyện Đắk Mil có 679,02 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.702 người; có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn.

Điều chỉnh địa giới hành chính xã Nam Xuân, xã Tân Thành và thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô. Cụ thể: Điều chỉnh địa giới hành chính xã Nam Xuân, xã Tân Thành và thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô như sau: Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Nam Xuân có 37,76 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.863 người.  Xã Tân Thành có 88,09 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.274 người. Thị trấn Đắk Mâm có 18,16 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.525 người./.

Lan Hương - Minh Hùng

Các bài viết khác