BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRÌNH BÀY VỀ VIỆC THÀNH LẬP 2 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HỒNG NGỰ VÀ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

18/09/2020

Thực hiện Phiên họp thứ 48, sáng ngày 18/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu rõ: Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Bộ Nội vụ lập hồ sơ Đề án thành lập 02 phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp, trình Chính phủ tại Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Tờ trình số 3339/TTr-BNV ngày 06/7/2020 của Bộ Nội vụ.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Chính phủ xây dựng Đề án thành lập 02 phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:

Đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Hiện trạng tỉnh Đồng Tháp và thị xã Hồng Ngự: Tính đến ngày 31/12/2019, tỉnh Đồng Tháp có tổng diện tích tự nhiên là 3.383,85 km2; quy mô dân số 1.693.313 người; có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm: 02 thành phố (Cao Lãnh và Sa Đéc), 01 thị xã (Hồng Ngự), 09 huyện (Hồng Ngự, Cao Lãnh, Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười); và 143 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: 09 thị trấn, 17 phường và 117 xã.

Thị xã Hồng Ngự có 121,84 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.610 người; có 07 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 03 phường (An Lạc, An Lộc, An Thạnh) và 04 xã (An Bình A, An Bình B, Bình Thạnh, Tân Hội).Trong đó, có 02 xã dự kiến thành lập 02 phường có diện tích tự nhiên và dân số, như sau:

- Xã An Bình A có 27,03 km2 diện tích tự nhiên; quy mô dân số 14.379 người.

- Xã An Bình B có 19,08 km2 diện tích tự nhiên; quy mô dân số 7.352 người.

Phương án thành lập 02 phường thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp

Thành lập 02 phường thuộc thị xã Hồng Ngự

- Thành lập phường An Bình A trên cơ sở toàn bộ 27,03 km² (2.703,44 ha) diện tích tự nhiên và dân số 14.379 người của xã An Bình A.

- Thành lập phường An Bình B trên cơ sở toàn bộ 19,08 km2 (1.908,00 ha) diện tích tự nhiên và dân số 7.352 người của xã An Bình B.

Thành lập thành phố Hồng Ngự: Thành lập thành phố Hồng Ngự trên cơ sở toàn bộ 121,84 km² (12.184,40 ha) diện tích tự nhiên và dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự.

Kết quả sau khi thành lập 02 phường thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp

- Phường An Bình A có 27,03 km2 (2.703,44 ha) diện tích tự nhiên và dân số 14.379 người.

- Địa giới hành chính: Đông giáp phường An Bình B; Tây giáp huyện Hồng Ngự; Nam giáp huyện Tam Nông; Bắc giáp phường An Lộc và xã Bình Thạnh.

- Phường An Bình B có 19,08 km2 (1.908,00 ha) diện tích tự nhiên và dân số 7.352 người.

Địa giới hành chính: Đông giáp huyện Tân Hồng; Tây giáp phường An Bình A; Nam giáp huyện Tam Nông; Bắc giáp xã Bình Thạnh.

- Thành phố Hồng Ngự có diện tích tự nhiên là 121,84 km² (12.184,40 ha) diện tích tự nhiên và dân số 100.610; có 07 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 05 phường (An Lạc, An Lộc, An Thạnh, An Bình A, An Bình B) và 02 xã (Bình Thạnh, Tân Hội).

Địa giới hành chính: Đông giáp huyện Tân Hồng; Tây giáp huyện Hồng Ngự; Nam giáp huyện Tam Nông; Bắc giáp Campuchia.

- Tỉnh Đồng Tháp không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và tổng số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhưng tăng 01 thành phố, giảm 01 thị xã; giảm 02 xã, tăng 02 phường.

Đề xuất của Chính phủ

Đề cập sự cần thiết thành lập 02 phường An Bình A và An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Trong những năm qua, các xã An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ; phát triển mạnh các ngành nghề kinh doanh thương mại, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong các ngành kinh tế trên địa bàn các xã chiếm tỷ lệ cao (trên 80%). Tổng thu ngân sách hàng năm của các xã đều đạt và vượt chỉ tiêu của thị xã giao, góp phần bổ sung ngân sách cho thị xã; công tác văn hóa - xã hội trên địa bàn các xã cũng có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; công tác giảm nghèo được quan tâm chú trọng; giáo dục, y tế ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Xã An Bình A nằm dọc tuyến Quốc lộ 30, cách trung tâm thị xã Hồng Ngự khoảng 4 km về phía Đông Bắc và cách thành phố Cao Lãnh khoảng 50 km; là cửa ngõ của thị xã Hồng Ngự trên trục đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cao Lãnh đi ra cửa khẩu biên giới Campuchia và là cầu nối các xã hai bên bờ sông Tiền đến bến đò Mương Lớn. Tại xã có cụm công nghiệp An Lộc (diện tích 15 ha) đang được đầu tư xây dựng đã tạo đà phát triển mạnh mẽ cho ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đồng thời tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động trong và ngoài xã, góp phần nâng cao cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên địa bàn. Xã An Bình A đã được đánh giá đạt 12/12 tiêu chuẩn phường của đô thị loại III tại Văn bản số 347/BXD-PTĐT ngày 03/2/2020 của Bộ xây dựng.


Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xã An Bình B được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 176/QĐ-UBND-HC ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Tranh thủ mọi nguồn lực sẵn có với tinh thần đoàn kết của người dân, xã An Bình B đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng. Trong đó, tuyến đường từ trung tâm xã đến thị xã được nhựa hóa, bê tông hóa 100%; gần 100% hộ sử dụng lưới điện Quốc gia; xã có 4/4 điểm trường đã đạt chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hầu hết các hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh,... Nhiều năm qua, xã An Bình B đã thu hút được nhiều dự án của các doanh nghiệp, dự án trọng điểm của thị xã và khu vực. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội theo xu hướng đô thị hóa đã thúc đẩy ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển. Tại Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự đến năm 2030, xã An Bình B được điều chỉnh quy hoạch và định hướng là đô thị động lực cho sự phát triển tại khu vực xã An Bình B và là khu vực cửa ngõ tiếp cận các đô thị của tỉnh Long An vào thị xã. Trên địa bàn xã có các tuyến đường tránh, đường Tỉnh lộ chạy qua tạo động lực phát triển, kích thích đầu tư phát triển và mở rộng vùng nội thị góp phần giảm tải lên cơ sở hạ tầng của vùng lõi đô thị Hồng Ngự. Xã An Bình B đã được đánh giá đạt 12/12 tiêu chuẩn phường của đô thị loại III tại Văn bản số 347/BXD-PTĐT ngày 03/2/2020 của Bộ xây dựng.

Trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa và dân số cơ học tăng nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên thì tại địa bàn các xã này cũng nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn trong công tác quản lý kinh tế, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý dân cư, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường do bộ máy quản lý hành chính nhà nước vẫn được tổ chức theo mô hình chính quyền nông thôn. Từ thực tế đó, việc thành lập các phường An Bình A và An Bình B trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 02 xã An Bình A và An Bình B là yêu cầu tất yếu và cần thiết, nhằm tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp để quản lý điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phù hợp với quy hoạch chung của thị xã đã được phê duyệt; đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đề cập sự cần thiết thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định: Thị xã Hồng Ngự nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, có vai trò là trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật - văn hóa, hành lang kinh tế biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Những năm qua, nền kinh tế của thị xã có mức tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, phúc lợi xã hội được chú trọng, tốc độ đô thị hóa nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội cho thị xã nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung.

Mặc dù ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối cao trong cơ cấu kinh tế của thị xã Hồng Ngự, tuy nhiên thị xã đang chuyển đổi ngành nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế ở địa phương. Các cụm công nghiệp của thị xã cũng chủ yếu chế biến nông, thủy sản để tạo ra một chuỗi liên kết gia tăng giá trị, tạo cơ hội việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Ngoài thế mạnh về sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, thị xã Hồng Ngự còn là trung tâm đô thị lớn ở vùng biên giới, tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp và dịch vụ phát triển. Tại Quyết định số 1580/QĐ-TTg ngày 09/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, thị xã Hồng Ngự được xác định là đô thị trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa phía Bắc; hàng lang kinh tế vùng biên giới của tỉnh Đồng Tháp; là đô thị chuyên về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại; có vị trí quốc phòng, an ninh đặc biệt quan trọng, được định hướng phát triển đến năm 2030 trở thành đô thị loại II.

Công tác quản lý và phát triển theo quy hoạch là một trong những mục tiêu quan trọng của thị xã nhằm hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đến nay, thị xã Hồng Ngự đã cơ bản hoàn thiện công tác quy hoạch chung tầm nhìn đến năm 2030; hình thành trục chính của đô thị là trục lộ Nguyễn Tất Thành kết nối và phát triển các khu đô thị trọng điểm như: Khu đô thị Bờ Nam qua dự án đường Võ Nguyên Giáp, Khu đô thị Bờ Đông qua dự án mở rộng Khu đô thị Đông An Thạnh (44 ha), kêu gọi đầu tư cầu Sở Thượng 2, phát triển Khu đô thị phía Tây phường An Lạc nhằm kết nối với Khu đô thị Bắc An Thành, huyện Hồng Ngự và thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang. Việc thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp là phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, là tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng thời, góp phần giải quyết những khó khăn, bất cập trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên đất và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Điều kiện, tiêu chuẩn thành lập 02 phường thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, việc thành lập 02 phường thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp đã bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể: Bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình phát triển đô thị của tỉnh Đồng Tháp; bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước đối với đô thị phát triển (xã lên phường và thị xã lên thành phố); góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương; tạo tiền đề và động lực phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Với việc xác lập quy mô các đơn vị hành chính thành lập nêu trên sẽ góp phần bảo đảm yêu cầu  về quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; bảo đảm sự đồng thuận của Nhân dân; bảo đảm sự đoàn kết, phù hợp với các yếu tố lịch sử, văn hóa của địa phương và tạo thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh của người dân, thể hiện đầy đủ vị thế, thực tiễn phát triển sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Các phường An Bình A và An Bình B dự kiến thành lập đã đạt 4/4 tiêu chuẩn của phường theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, trong đó, tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt 3/3 chỉ tiêu; tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đạt 12/12 chỉ tiêu theo quy định. Thành phố Hồng Ngự dự kiến thành lập đã đạt 5/5 tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 .

Quy trình, thủ tục

Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ Đề án thành lập 02 phường thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp. Tại Hội nghị thẩm định, đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Nội vụ, Xây dựng, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư đã thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc theo quy định.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị thành lập 02 phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp đã đáp ứng đủ theo quy định, cụ thể: Đề án đã lấy ý kiến cử tri trên địa bàn các xã, phường có liên quan. Kết quả: Đối với việc thành lập phường An Bình A có 98,95% cử tri đồng ý; thành lập phường An Bình B có 99,71% cử tri đồng ý; thành lập thành phố Hồng Ngự có 98,06% cử tri đồng ý. Kết quả lấy ý kiến cử tri đã được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ. Đề án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Ngự và Hội đồng nhân dân các xã, phường có liên quan tán thành về chủ trương. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Tháp có Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 08/5/2020 báo cáo Chính phủ.

Đề án của UBND tỉnh Đồng Tháp đã bảo đảm các nội dung theo quy định tại Điều 29 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; đã nêu rõ lý do, sự cần thiết, các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường thuộc thị xã và thành lập thành phố thuộc tỉnh; đánh giá các tác động, ảnh hưởng về các mặt kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và định hướng phát triển của các đơn vị hành chính sau khi được thành lập. Đối với việc tổ chức lực lượng Công an chính quy tại các đơn vị hành chính đô thị được thành lập, Công an tỉnh Đồng Tháp đã có phương án bố trí lực lượng công an trên địa bàn cho phù hợp, bảo đảm không làm tăng biên chế lực lượng công an của tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có phương án, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (chi tiết nêu tại Phụ lục III kèm theo).

Căn cứ quy định của Luật tổ chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.

Bích Lan-Hoàng Quỳnh