Xác định cụ thể những xã cần ưu tiên nguồn vốn ở Đồng bằng sông Cửu Long

21/02/2017

Sáng 21/2, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 7, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung đối tượng đặc thù được ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 đối với các xã vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Cần xác định rõ thứ tự ưu tiên trong kế hoạch phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016- 2020

21/02/2017

Chiều 21/2, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 7, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Bế mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

21/02/2017

Chiều 21/2, tại Phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, sau hai ngày làm việc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 7.

Khai mạc phiên họp thứ 7 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

20/02/2017

Sáng 20/2, tại Hà Nội, dưới sự Chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Ủy ban thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 7. Phiên họp kéo dài trong 2 ngày (từ ngày 20 đến ngày 21/2).

Luật phải làm sao để đến năm 2020 nước ta có tiến bộ lớn về thủy lợi

20/02/2017

Chiều 20/2, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 7, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật thủy lợi. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung thảo luận.

Cần có chính sách đặc thù để Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển

20/02/2017

Chiều 20/2, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 7, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính-ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Ngày 20/2, khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

17/02/2017

Theo thông báo của Tổng thư ký Quốc hội, ngày 20/2, tại phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc Phiên họp thứ 7. Phiên họp dự kiến kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 20/2- 21/2.

Tăng cường phối hợp công tác giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

10/02/2017

Chiều 10/2, tại phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai bên năm 2016, trọng tâm phối hợp công tác năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì Hội nghị.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

10/01/2017

Chiều 10/1, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Cảnh vệ

10/01/2017

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, chiều 10/1, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật cảnh vệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

Các tin đã đưa: