BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC ĐỖ VĂN CHIẾN BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

13/08/2018

Thực hiện Chương trình Phiên họp thứ 26, sáng 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

CÁC BỘ TRƯỞNG CẦN XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM, NÊU GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH KHẮC PHỤC NHỮNG ĐIỂM CÒN HẠN CHẾ

13/08/2018

Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 26, sáng 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI PHIÊN HỌP THỨ 26

13/08/2018

Sáng 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại chương trình Phiên họp thứ 26 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN TÔ LÂM BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

13/08/2018

Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 26, chiều 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC TẠI PHIÊN HỌP THỨ 26 CỦA UBTVQH

13/08/2018

Sáng ngày 13/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề này.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN TÔ LÂM TẠI PHIÊN HỌP THỨ 26 CỦA UBTVQH

13/08/2018

Chiều 13/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề này.

ĐẨY MẠNH CÁC CHUYÊN ĐỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM

13/08/2018

Chiều ngày 13/8, tại buổi chất vấn theo Chương trình Phiên họp thứ 26 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tô Lâm đã giải đáp nhiều băn khoăn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT KIẾN TRÚC

11/08/2018

Tiếp tục Phiên họp thứ 26, sáng ngày 11/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Kiến trúc. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT KIẾN TRÚC

11/08/2018

Sáng ngày 11/8, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kiến trúc. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT CHĂN NUÔI

10/08/2018

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 26, sáng ngày 10/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo thẩm định và cho ý kiến đối với Dự thảo Luật Chăn nuôi. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Các tin đã đưa: