Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

10/01/2017

Chiều 10/1, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Cảnh vệ

10/01/2017

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, chiều 10/1, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật cảnh vệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quy hoạch

10/01/2017

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 6, sáng 10/1, tại Phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quy hoạch. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi

10/01/2017

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 6, sáng 10/1, tại Phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quản lý ngoại thương

09/01/2017

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa XIV, chiều 9/1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý ngoại thương.

Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quy định cụ thể để có tính khả thi hơn

09/01/2017

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 6, chiều 9/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thảo luận tại Phiên họp, đa số các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Dự án Luật cần quy định cụ thể, rõ ràng, trọng tâm, trọng điểm để có tính khả thi hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành Phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với nhiều nội dung tiếp thu, chỉnh lý của dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

09/01/2017

Sáng 9/1, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Khai mạc phiên họp thứ 6 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

09/01/2017

Sáng 9/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 6. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Ngày 9/1, khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

05/01/2017

Theo thông báo của Tổng thư ký Quốc hội, ngày 9/1, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc Phiên họp thứ 6. Phiên họp dự kiến kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 9/1- 11/1.

UBTVQH cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh

18/10/2016

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 4, sáng 18/10, tại Phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp.

Các tin đã đưa: