MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

15/10/2020

Thực hiện Phiên họp thứ 49, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo về Một số vấn đề lớn tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 49 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIV

15/10/2020

Sáng ngày 15/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 49, sau 03 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, hoàn thành chương trình đề ra.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM RÕ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

15/10/2020

Tại Phiên họp thứ 49, sau khi nghe các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đóng góp ý kiến vào dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã làm rõ một số vấn đề còn ý kiến khác nhau.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 4

15/10/2020

Sáng ngày 15/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc giải thích nội dung điểm a khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

UBTVQH NGHE BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 10 CỦA QUỐC HỘI

14/10/2020

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 49, sáng 14/10, UBTVQH nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 03.

14/10/2020

Sáng ngày 14/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN (LẦN 2) VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

14/10/2020

Thực hiện Phiên họp thứ 49, chiều ngày 14/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 3

14/10/2020

Sáng ngày 14/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN (LẦN 2) VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

14/10/2020

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 49, chiều ngày 14/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 2

13/10/2020

Ngày 13/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49.

Các tin đã đưa: