Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)

21/03/2017

Sáng 21/3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Việc sửa đổi Luật Thủy sản 2003 nhằm phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, đáp ứng yêu cầu quản lý thủy sản và hội nhập quốc tế, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật theo tinh thần Hiến pháp 2013.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về công tác cứu nạn, cứu hộ

21/03/2017

Chiều 21/3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Bế mạc Phiên họp thứ 8 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

21/03/2017

Chiều 21/3, tại Phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 8 sau 6 ngày làm việc.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

20/03/2017

Sáng 20/3, tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 8, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi). Việc sửa đổi Luật quản lý nợ công nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nợ công trong tình hình mới. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý ngoại thương

20/03/2017

Chiều 20/3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý ngoại thương.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận Luật Quy hoạch: Tiếp tục tiếp thu, giải trình và báo cáo ra ra Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sắp tới

17/03/2017

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 8, chiều 17/3, tại phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch. Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, sau khi tiếp thu, giải trình, Dự án Luật sẽ được báo cáo ra Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sắp tới; đồng thời, ngay sau đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Dự án Luật tại phiên họp tiếp theo nhằm đảm bảo thận trọng, khách quan và toàn diện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các hình thức giám sát, phản biện xã hội

16/03/2017

Sáng 16/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 8, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các hình thức giám sát, phản biện xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

16/03/2017

Chiều 16/3, tục chương trình phiên họp thứ 8, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Cân nhắc kỹ quy định chuyển từ phí sang giá trong Luật đường sắt

15/03/2017

Sáng 15/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật đường sắt (sửa đổi). Đây là dự án đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 tới đây.

Quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt

15/03/2017

Sáng 15/3, trong chương trình phiên họp thứ 8, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật đường sắt (sửa đổi). Đảm bảo an toàn đường sắt là vấn đề được nhiều thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội quan tâm cho ý kiến.

Các tin đã đưa: