KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 30 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

10/01/2019

Sáng ngày 10/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành khai mạc Phiên họp thứ 30.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ ÁN LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

10/01/2019

Sáng ngày 10/01, tại Nhà Quốc hội, theo chương trình Phiên họp thứ 30, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC CỬ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN, GIÁM SÁT THẨM PHÁN QUỐC GIA

10/01/2019

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 30, sáng ngày 10/01, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, quyết định việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia. Phó Chủ tich Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN THƯỜNG THỚI TIỀN THUỘC HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

10/01/2019

Chiều ngày 10/01, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 02 xã của huyện Hồng Ngự để thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Phó Chủ tịch Quốc hội uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 30 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

10/01/2019

Chiều ngày 10/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 30.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH HẢI DƯƠNG

10/01/2019

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 30, chiều 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 30 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

10/01/2019

Chiều 10/01, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. Ngay sau khi kết thúc nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu bế mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 30 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

10/01/2019

Sáng ngày 10/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành khai mạc Phiên họp thứ 30.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 04 PHÁP LỆNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

22/12/2018

Sáng ngày 22/12, tiếp tục nội dung chương trình phiên họp thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 04 PHÁP LỆNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

22/12/2018

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch với 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Các tin đã đưa: