Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Chủ tịch Quốc hội
 • Phó chủ tịch Quốc hội
  • Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
  • Ông Uông Chu Lưu Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
  • Ông Đỗ Bá Tỵ Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội
  • Ông Phùng Quốc Hiển Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
 • Các Ủy viên
  • Nguyễn Thúy Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
  • Ông Phan Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.
  • Ông Hà Ngọc Chiến Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ
  • Ông Nguyễn Khắc Định Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội,Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Braxin
  • Ông Phan Xuân Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
  • Ông Nguyễn Văn Giàu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
  • Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Canada
  • Ông Nguyễn Đức Hải Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.
  • Lê Thị Nga Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
  • Ông Nguyễn Hạnh Phúc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
  • Ông Vũ Hồng Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
  • Ông Trần Văn Túy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào
  • Ông Võ Trọng Việt Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.