Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa. Ủy ban thường vụ Quốc hội
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Ủy ban thường vụ Quốc hội
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc triển khai thực hiện các quy định mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Tổ chức Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn Ủy ban thường vụ Quốc hội
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế. Ủy ban thường vụ Quốc hội
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách NN năm 2020 của Trường CĐ công nghệ TT hữu nghị Việt Hàn từ Bộ TTTT sang Bộ GD-ĐT; việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn NN) cho Kiểm toán NN Ủy ban thường vụ Quốc hội
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở Nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) Ủy ban thường vụ Quốc hội