• Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • Tìm kiếm văn bản
  Tìm kiếm
   
  Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
  Báo cáo tóm tắt về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
  Báo cáo thẩm tra sơ bộ (lần 2) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
  Tài liệu về một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
  Tài liệu dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
  Báo cáo tóm tắt thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020
  Báo cáo tóm tắt đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
  Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân (Tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV)
  Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV