• Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng
 • Phiên họp thứ 30
 • Phiên họp thứ 29
 • Phiên họp thứ 28
 • Phiên họp thứ 27
 • Phiên họp thứ 26
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp thứ 22
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 19
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 38 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  15/10/2019

  Chương trình Phiên họp thứ 38 (tháng 10/2019) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

  ĐIỀU CHỈNH DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 38 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  14/10/2019

  Dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 38 (tháng 10/2019) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều chỉnh ngày 11/10/2019.

  DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 38 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  10/10/2019

  Dự kiến Chương trình Phiên họp lần thứ 38 (tháng 10/2019) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quyết định.

  Các tin đã đưa: