• C&# Thông cáo ges/default.aspx"> Phiên họp thứ 32
 • Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ
 • Phiên họp thứ 31
 • Phiên họp thứ 30
 • Phiên họp thứ 29
 • Phiên họp thứ 28
 • Phiên họp thứ 27
 • Phiên họp thứ 26
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp thứ 22
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 19
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X
 • CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 25 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 13/7/2018. Phiên họp sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và nhiều vấn đề quan trọng khác.

   

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 02 PHIÊN HỌP THỨ 25 UỶ BAN THƯỜNG VỤ KHÓA XIV

  Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, sáng ngày 13/7/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXNCN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 và bổ sung địa bàn kiêm nhiệm. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung thảo luận.