Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Nghị quyết Về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Ủy ban thường vụ Quốc hội
Nghị quyết Về việc thành lập Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc Tổ chức Tòa án nhân dân Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo thẩm tra Tờ trình đề nghị thành lập TAND thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc Ủy ban Tư pháp
Tài liệu v/v thành lập Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Tổ chức Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao
Báo cáo thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 và đề xuất chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021 Bảo hiểm xã hội Ủy ban về các vấn đề xã hội
Báo cáo thẩm tra báo cáo của CP thực hiện chính sách chế độ BHXH quản lý sử dụng quỹ BHXH 2017 Bảo hiểm xã hội Ủy ban về các vấn đề xã hội
Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV Kiến nghị của cử tri Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Kiến nghị của cử tri Ban Dân nguyện
Tài liệu v/v đề nghị thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Tài chính, Ngân sách quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 Ngân sách nhà nước Ủy ban Tài chính - Ngân sách