• Hệ thống thông tin văn bản
 • Phiên họp thứ 36
 • Lãnh đạo Quốc hội
 • 70 năm Quốc hội Việt Nam
 • Báo chí
 • Phiên họp thứ 17
 • Danh sách đại biểu Quốc hội khóa XIV
 • Quốc hội khóa XII
 • Dự kiến chương trình phiên họp thứ 12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (11-12/7/2017) (Đã được Chủ tịch Quốc hội điều chỉnh ngày 6/7/2017)

  04/07/2017

  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  Phiên họp thứ 12
  ------------

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------------------------

   

  DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 12 (11-12/7/2017)

  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  (Đã được Chủ tịch Quốc hội điều chỉnh ngày 6/7/2017)
  -----------------

   

  Thứ ba, ngày 11-7-2017

  Sáng

       * Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

   

  1. Cho ý kiến về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng (không mời báo chí).

  - Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 9 giờ 30

  1. Tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

  - Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo, tờ trình;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Chiều

  1. Cho ý kiến về chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp.

  - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Từ 15 giờ 30

  1. Cho ý kiến việc phê duyệt Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.

  - Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

  Thứ tư, ngày 12-7-2017

  Sáng

  1. Cho ý kiến về việc điều chỉnh đối tượng sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học.

  - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình;

  - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

  - Chủ tọa kết luận.

            * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

  Chiều

              Dự phòng

   

  --------------------------------

  Thời gian làm việc:

  Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

  Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

  (Văn phòng Quốc hội)