BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI GIẢI TRÌNH, LÀM RÕ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA DỰ ÁN LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (SỬA ĐỔI)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều 23/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) và nghe Bộ trưởng Bộ LĐ, TB & XH Đào Ngọc Dung báo cáo giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

 
 

ĐBQH PHẠM THU TRANG: SGK LỚP 1 ĐANG TẠO NHIỀU ÁP LỰC CHO HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH

Theo ĐBQH Phạm Thị Thu Trang – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, việc xuất bản, áp dụng giảng dạy bộ sách giáo khoa lớp 1 có một số bất cập gây áp lực cho cả học sinh và phụ huynh, đặc biệt về khối lượng kiến thức và sự lãng phí khi không thể tái sử dụng

 

ĐOÀN ĐBQH TP.HÀ NỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Sáng 19/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV.

 
 
 • Nghị quyết số 105/2020/QH14

  Nghị quyết số 105/2020/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

 • Nghị quyết số 112/2020/QH14

  Nghị quyết số 112/2020/QH14 bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 114/2020/QH14

  Nghị quyết số 114/2020/QH14 về việc phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

 • Nghị quyết số 116/2020/QH14

  Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

 • Nghị quyết số 117/2020/QH14

  Nghị quyết số 117/2020/QH14 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

 
Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt nam
 • Nghị quyết số 1020/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1020/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 • Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 • Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 • Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 • Nghị quyết số 1025/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1025/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.