ĐBQH NGUYỄN TẠO - LÂM ĐỒNG: CẦN SỚM TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÂN DI CƯ TỰ DO

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14, đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chất vấn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chính sách giúp các hộ dân di cư tự do sớm ổn định cuộc sống. Ngày 12/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản trả lời đại biểu về những chính sách liên quan và việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan thực hiện.

 
 

CÂN NHẮC KỸ TÊN GỌI CỦA DỰ ÁN "LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA"

Thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại Phiên họp thứ 27, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ tên gọi và một số nội dung cấm được quy định trong Dự án Luật.

 

ĐBQH NGUYỄN TẠO - LÂM ĐỒNG: CẦN SỚM TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÂN DI CƯ TỰ DO

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14, đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chất vấn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chính sách giúp các hộ dân di cư tự do sớm ổn định cuộc sống. Ngày 12/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản trả lời đại biểu về những chính sách liên quan và việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan thực hiện.

 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2018.

Tiếp tục Chương trình làm việc, Phiên họp Quốc hội ngày 15/6/2018 sẽ tập trung một số vấn đề chủ yếu như: Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch; Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019;…

 
 
Hệ thống hỗ trợ tức thì
 • Nghị quyết 64/2018/QH14

  Nghị quyết số 64/2018/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

 • Nghị quyết 60/2018/QH14

  Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

 • Nghị quyết 63/2018/QH14

  Nghị quyết số 63/2018/QH14 của Quốc hội Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết 62/2018/QH14

  Nghị quyết số 62/2018/QH14 về việc Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”

 • Nghị quyết 61/2018/QH14

  Nghị quyết số 61/2018/QH14 của Quốc hội về việc Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”

 
Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt nam
 • Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2018 của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan.

 • Nghị quyết 567/NQ - UBTVQH14

  Nghị quyết số 567/NQ-UBTVQH14 ngày 4/9/2018 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 • Nghị quyết 563/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH14 ngày 13/8/2018 về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”

 • Nghị quyết 562a/2018/UBTVQH14

  Nghị quyết 562a/2018/UBTVQH14 ngày 11/8/2018 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng

 • Nghị quyết 557 /NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 557/NQ-UBTVQH14 ngày 10/8/2018 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV