ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG

Ngày 18/01, Ban Dân nguyện của Quốc hội đã có Công văn gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an về việc đôn đốc thực hiện kiến nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo giám sát số 340/BC-UBTVQH14 về tình hình tai nạn giao thông.

 

ĐBQH THẠCH PHƯỚC BÌNH (TRÀ VINH): CHẤT VẤN VỀ QUY HOẠCH VÀ CẤP GIẤY PHÉP NHẬN CHÌM VẬT LIỆU NẠO VÉT CẢNG THAN

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, liên quan đến quy hoạch và việc cấp giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét cảng than thuộc Trung tâm Điện lực Duyên hải.

 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH NINH THUẬN GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUY HOẠCH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ

Ngày 17/1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Ninh Thuận, gồm các đồng chí: Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hà; Giám đốc Công an tỉnh Phạm Huyền Ngọc; Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Đàng Thị Mỹ Hương đã có buổi làm việc với sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), giám sát công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị trên địa bàn tỉnh.

 
 
 
 
Hệ thống hỗ trợ tức thì
 • Nghị quyết 73/2018/QH14

  Nghị quyết số 73/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

 • Nghị quyết 74/2018/QH14

  Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

 • Nghị quyết 71/2018/QH14

  Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

 • Nghị quyết 70/2018/QH14

  Nghị quyết số 70/2018/QH14 của Quốc hội khóa XIV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 • Nghị quyết 72/2018/QH14

  Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội về Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan.

 • Nghị quyết 69/2018/QH14

  Nghị quyết số 69/2018/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 
Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt nam
 • Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 619/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Về việc bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp.

 • Nghị quyết 613/2018/UBTVQH14

  Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

 • Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 597/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương.

 • Nghị quyết 596/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 596/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

 • Nghị quyết 595/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.