NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG TỔ CHỨC HĐND CẤP TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu HĐND, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực HĐND.

 

ĐBQH CHU LÊ CHINH: CẦN TÍNH TOÁN SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP PHÙ HỢP HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ

Theo đại biểu Chu Lê Trinh- Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu, cần tính toán số lượng đại biểu HĐND các cấp sao cho phù hợp với đặc điểm, dân số ở từng địa phương. Các hoạt động ở địa phương phải thực sự hiệu quả, thực chất, thực quyền hơn.

 

LÀO CAI: DÂN CHỦ, CÔNG KHAI KHI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO NGƯỜI ỨNG CỬ

Trên tinh thần ‘’Lắng nghe cử tri nói’’, các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi làm việc đối với người ứng cử ĐBQH & HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra dân chủ, khách quan, đúng quy định. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng, chuẩn bị cho Ngày hội non sông.

 
Hội đồng bầu cử Quốc gia

Luật Điện Ảnh (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(16/04/2021)

(217 lượt xem)

 
 • Nghị quyết số 140/2021/QH14

  Nghị quyết số 140/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 141/2021/QH14

  Nghị quyết số 141/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 142/2021/QH14

  Nghị quyết số 142/2021/QH14 Bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 143/2021/QH14

  Nghị quyết số 143/2021/QH14 Bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 144/2021/QH14

  Nghị quyết số 144/2021/QH14 Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

 
Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt nam
 • Nghị quyết số 1248/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1248/NQ-UBTVQH14 Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

 • Nghị quyết số 1249 /NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1249 /NQ-UBTVQH14 Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • Nghị quyết số 1250 /NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1250 /NQ-UBTVQH14 Về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

 • Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH14 Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021