CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỚI CÁC ĐẠI BIỂU CHUYÊN TRÁCH Ở TRUNG ƯƠNG

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đại biểu chuyên trách ở trung ương nhằm đề xuất, kiến nghị giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.

 
 

HÀ NAM: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN 3

Ngày 16/4, tại Hà Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

ĐBQH NGUYỄN THỊ THUỶ: CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT TỐI CAO CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV RẤT ĐÚNG VÀ TRÚNG

Tán thành với Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, đánh giá cao những kết quả công tác nổi bật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, trong đó nhấn mạnh về những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội khóa XIV...

 

KHÁNH HOÀ: CHỐT DANH SÁCH 13 ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHOÁ XV

Ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

 
Hội đồng bầu cử Quốc gia

Luật Điện Ảnh (sửa đổi)

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ... Quốc hội Khóa XV

(16/04/2021)

(217 lượt xem)

 
 • Nghị quyết số 136/2021/QH14

  Nghị quyết số: 136/2021/QH14 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

 • Nghị quyết số 137/2021/QH14

  Nghị quyết số 137/2021/QH14 về việc bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

 • Nghị quyết số 138/2021/QH14

  Nghị quyết số 138/2021/QH14 về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 139/2021/QH14

  Nghị quyết số 139/2021/QH14 về việc bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết số 132/2020/QH14

  Nghị quyết số 132/2020/QH14 về việc thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

 
The Web Part has timed out.
 • Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 1239/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1239/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 1241/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1241/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 1242/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1242/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021