Banner Hop UBTVQH 2888.jpg 

VINH DANH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHỤC VỤ QUỐC HỘI VÀ APPF-26

Ngày 18/10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Quốc hội, phục vụ Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (Hội nghị APPF-26).

 
 

VINH DANH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHỤC VỤ QUỐC HỘI VÀ APPF-26

Ngày 18/10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Quốc hội, phục vụ Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (Hội nghị APPF-26).

 

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT THƯ VIỆN

Ngày 28/12/2000, Pháp lệnh Thư viện được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2001 đã mở ra thời kỳ phát triển mới của thư viện Việt Nam, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, thông tin, giải trí của nhân dân và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về thư viện. Tuy nhiên, sau gần 20 năm thực hiện, bên cạnh mặt tích cực, Pháp lệnh Thư viện cũng như văn bản hướng dẫn đã và đang bộc lộ nhiều bất cập, những vấn đề phát sinh mới trong thực tiễn hiện nay.

 

ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

"Chính quyền địa phương cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền vận động người dân giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện và phục vụ các dự án điện..." là những kiến nghị của Công ty điện lực Sơn La trong buổi làm việc chiều ngày 17/10 với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Sơn La.

 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2018.

Tiếp tục Chương trình làm việc, Phiên họp Quốc hội ngày 15/6/2018 sẽ tập trung một số vấn đề chủ yếu như: Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch; Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019;…

 
 
Hệ thống hỗ trợ tức thì
 • Nghị quyết 64/2018/QH14

  Nghị quyết số 64/2018/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

 • Nghị quyết 60/2018/QH14

  Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

 • Nghị quyết 63/2018/QH14

  Nghị quyết số 63/2018/QH14 của Quốc hội Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

 • Nghị quyết 62/2018/QH14

  Nghị quyết số 62/2018/QH14 về việc Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”

 • Nghị quyết 61/2018/QH14

  Nghị quyết số 61/2018/QH14 của Quốc hội về việc Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”

 
The Web Part has timed out.
 • Nghị quyết 577/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 577/NQ-UBTVQH14 về việc Điều động, bổ nhiệm ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 • Nghị quyết 575/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

 • Nghị quyết 574/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 574/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”.

 • Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14

  Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về việc điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2018 của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan.

 • Nghị quyết 567/NQ - UBTVQH14

  Nghị quyết số 567/NQ-UBTVQH14 ngày 4/9/2018 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao