kỷ niệm 70 năm Quốc hội việt nam
​​​​​​​​​

Hiến pháp và pháp quyền

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đại biểu các nước tham gia chiến tranh họp Hội nghị ở Versailles (Pháp), nhân danh nhóm người Việt Nam yêu nước, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị bản yêu sách của nhân dân An Nam gồm tám điểm, trong đó nội dung điểm bảy và điểm tám như sau:

 

Thời kỳ 1946-1960

Trong giai đoạn 1946 đến 1960, Quốc hội nước ta đã cùng với dân tộc trải qua nhiều khó khăn, gian khó để thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc

 

Bước ngoặt từ một nghị quyết - Bài 1: Chủ quyền quốc gia và ước vọng chính trị

LTS: Trong 70 năm đồng hành với dân tộc, QH việt nam đã ban hành 5 bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992 và 2013), hàng trăm đạo luật và nghị quyết, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nghị quyết của Kỳ họp thứ nhất, QH Khóa vi về Tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô, Quốc ca là văn bản mang tính lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong sự phát triển của thể chế nhà nước. Quốc hiệu- tên nước của mỗi quốc gia thường gắn với một giai đoạn lịch sử nhất định. Quốc hiệu không chỉ phản ánh chủ quyền quốc gia trên vùng lãnh thổ của mình mà còn biểu lộ ước vọng chính trị của quốc gia đó. Có thể khẳng định việc QH Khóa VI đặt tên nước là CHXHCN Việt Nam đã đánh dấu bước ngoặt về thể chế nhà nước.